Oferta:

     Produkujemy     Wykonujemy


Produkujemy gonty drewniane:

-Surowiec: jodła,świerk, na życzenie klienta także modrzew
-Długość: standard 60 cm, na życzenie klienta mogą być krótsze bądź dłuższe
-Szerokość: 7-14cm
-Grubość: 2,5cm w najgrubszym miejscu -rys.1-
-Zużycie: przy dubeltowym ułożeniu ok.60szt./1 m2 -rys.2-
-Pakowanie: po 60szt. = tzw. kopa -rys.3-
-Rozmiary kopy: średnica 34-37cm, długość 60cm
-Ciężar: 25- 30kg


rys.1 Gonty - przekrój poprzeczny.
rys.2 Dubeltowe ułożenie gontów.


rys.3 "Kopa gontów"

"Nie strasne dlo chałupy baryczne fronty,
Kie mos na dachu od Staska gonty"


rys.4/a Sposób łączenia gontów


rys.4/b Sposób układania gontów


rys.4/c Gonciki

"Chcesz mieć dach z gontów
Zaledwie w chwil kilka,
Zrobi to "Stach-Gont"
Firma z Podwilka"
     Produkujemy     Wykonujemy